A tájékoztató munka nélkülözhetetlen eszköze különgyűjteményünk, az olvasótermi állomány, mely csak helyben használható. Szabadpolcon kb. 5000 kötet található. Az egyes tudományágak legfontosabb kézikönyvei, lexikonjai alkotják a gyűjtemény gerincét. Az állomány bővítése folyamatos, különös tekintettel a társadalomtudományi művekre.

Folyóiratok: állományunk több mint 6600 db kiadványból áll. A helyi és országos napilapok, képes magazinok éppúgy megtalálhatók itt, mint a tudományos igényű folyóiratok.

Szolgáltatások:           

  • tájékoztatás adatbázisainkból
  • könyvek helyben olvasása
  • folyóiratok helyben olvasása
  • raktári dokumentumok helyben használata
  • közhasznú információk nyújtása
  • EU különgyűjtemény
  • JAWS 4.2 képernyőleolvasó program – látássérültek számára
  • speciális billentyűzet Braille-írással