A kulturális javak védelméről és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv alapján minden könyvtárlátogató jogosult az alábbi regisztrációhoz nem kötött szolgáltatásokra.

Térítésmentesen:
a dokumentumok (könyv, folyóirat, CD, CD-ROM) helyben használata,

az állományfeltáró eszközök használata, segítségnyújtás katalógusaink, kézikönyvtárunk, számítógépes adatbázisaink használata,

tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt, előfizetett vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az Interneten elérhető információkról,

szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, folyóirat-figyelés

internethasználat

Költségtérítéssel járó szolgáltatások:

nyomtatás
szkennelés
fénymásolás, spirálozás, laminálás
könyvkötés