Webes tartalom megjelenítése

TUDOD-E? - TÖRTÉNELEM

 ...hogy mik a menhirek ?
Sorba rakott, óriási kőtömbökből készült őskori építmények, amelyek az égtájak és utak jelölésére szolgáltak. Nagy-Britanniában, Franciaországban és Szardínián találhatók.

 ...hogy mi a minotaurusz ?
Bikafejű, embertestű szörny, amely Kréta szigetén élt. Minosz király egy labirintusba záratta, és Tézeusz ölte meg Ariadné segítségével.

  ...hogy mi a szirén ?
Félig nő félig hal volt. A mitológia szerint egy szigeten éltek ezek a lények ; énekükkel magukhoz csalogatták a hajósokat, a hajók pedig zátonyra futottak és összetörtek. Ithaka királya, a fortélyos Odüsszeusz csak úgy tudta elkerülni a szerencsétlenséget, hogy hajósai fülét viasszal betömte, magát pedig erősen az árbochoz kötözte.

  ...hogy mi a Kerberosz ?
Háromfejű, kígyófarkú kutya. Az alvilág, Hádész bejáratát őrizte. Héraklész 12 feladata közé tartozott, hogy a Kerberoszt megszelídítse és fölvigye a földre.
Manapság a szigorú őröket szokás Kerberosznak, Cerberusnak nevezni.

 ...hogy mi a griff ?
Sasfejű, szárnyas oroszlán : a babiloni és egyiptomi mitológiából került át a görögökhöz, az élet győzelmét szimbolizálta a halál felett. Griffek őrizték az ismeretlen északi földek aranyát. Mint az erő jelképei, gyakran láthatóak középkori címereken is.

 ...hogy ki találta fel az írást?
Nem lehet teljes biztonsággal állítani, de valószínüleg a sumérok. Olyan agyagtáblákat találtak, amelyek i.e. 3500-ból származnak és sumér eredetűek, mert Úr és Kish városában bukkantak rájuk. A táblák kereskedelmi jellegű szövegeket tartalmaztak. Ezek a jelek még nem betűk, hanem ábrák,  ezért ezt az írást képírásnak nevezzük.

 ..hogy képírás-e az egyiptomi hieroglifa ?
Nem, mert nagy részük ideogramma és némelyiknek fonetikus értéke is van. A képírás és a hieroglifa között az a különbség, hogy a képírás azokat a tárgyakat ábrázolja amit jelöl, míg az ideogrammág nemcsak tárgyakat jelölnek, hanem fogalmakat is.
A sumérok írásában az ideogrammák gyorsan felváltották a képírást. Ebből alakult ki a szótagírás : itt a jelek szótagokat jelölnek, melyból később az ékírás fejlődik ki

 ..hogy ki találta fel az ábécét ?
A tudósok nagy része azt állítja, hogy a főniciak. Az ő írásrendszerük i.e. 1500 körül alakult ki. A görögök vették át tőlük, majd az etruszkoknak adták tovább, akiktől a rómaiak tanulták meg. Ez az a latin ábécé, amit mi is használunk.

 ...hogy mire írtak az egyiptomiak ?
Papiruszra, mely a nílusi sásból készült. Az ebből készült könyveknek és iratoknak tekercs alakjuk volt, melyek az ókori élet megismerésének fontos forrásai. A száraz éghajlatú Egyiptomban sok tekercs maradt épen, ezek számontartásával, olvasásukkal és értelmezésével a papirológia foglalkozik.

 ...hogy kié volt az első könyvtár ?
Asszúrbanipál asszír királyé volt az első nagy gyűjtemény, mely körülbelül 2600 évvel ezelőtt létesült.
A könyvtárban gyűjtötték össze  az asszír királyok hadjáratairól szóló történeteket, valamint leveleiket és rendeleteiket. A "könyvek" valójában ékírással telerótt agyagtáblácskák voltak, melyeket gondosan leltároztak és belenyomták a király pecsétjét is.

 ...hogy ki nyomtatta ki az első könyvet?
A XV.sz. közepén Németországban egy kézműves, Guttenberg János találta fel a könyv nyomtatást, amely megkönnyítette az írott szó terjesztését
. Az első nyomtatott könyv a Biblia volt. Eljárásának neve a " mozgatható betűk". Lényege, hogy az ábécé betűit egy szárazbélyegzőnek nevezett speciális bélyegzőre vésték, és ezekből a bélyegzőkből rakták ki a szavakat.