Webes tartalom megjelenítése

TUDOD-E? - IRODALOM

Tudod -e,

 ...hogy ki a fűzfapoéta ?
Régen a tehetségtelen költőkre használták ezt a kifejezést.

 ...hogy mi a kabuki ?
Japán színpadi forma . Pantomimelőadások, melyekben a dalokat zenekar kíséri, a nők férfiaknak, a férfiak nőknek öltözve adták elő a játékot. Elsősorban társadalmi és történelmi témákat dolgoztak fel az előadásban.

 ...hogy mi a bilingvis ?
A szó a latin bilinguis (jelentése kétnyelvű) szóból származik. Olyan könyv amely a szöveget két nyelven, rendszerint eredetiben és fordításban közli.

 ...hogy mi a tanköltemény ?
Ez egy lírai műfaj, tudományos, erkölcsi tételt, elméleti kérdést kifejtő vers. Kifejezésre jut benne a költő érzés világa. Az antik irodalomban jött létre ( lásd Vergilius), de a klasszicista irodalom képviselői is szívesen művelték. (pl. Csokonai Vitéz Mihály, Voltaire)

 ...hogy mi az álnév?
Az álnév a valódi név helyett felvett és használt név, akkor veszik fel, ha valaki titkolni akarja kilétét. Régen az előkelő társadalmi pozíciójú szerzők által használt név, akik munkásságukat titkolni akarták. Vannak írók akik csak a hangzás miatt változtatnak nevet.

 ...hogy mi az Ars Poetica ?
Latin eredetű szó melynek jelentése költői mesterség, költői hitvallás. Eredetileg oktató szándékú, költészetről szóló szabályokat összefoglaló mű. (Horatius : Ars Poetica). Később - főleg a XIX. századtól - vallomásszerű mű, melyben a költő  a költészethez fűződő viszonyáról vall. ( Olvassátok el például József Attila Ars Poetica-ját vagy Petőfi Sándor A XIX. század költői-t)

 ...hogy ki volt az igric ?
Ez egy szláv eredetű szó, melynek jelentése játékkal kapcsolatos. A magyar irodalomban a középkori énekmondók neve volt

 ...hogy ki volt a niklai remete ?
Berzsenyi Dánielt nevezték így, miután 1805-ben a Somogy megyei Niklára költözött, hogy ottani birtokait igazgassa. Ezt követően életét a magány, az irodalmi élettől való visszahúzódás jellemezte, amely költészetének elégikus hangvételét is megalapozta.

 ...hogy mit jelent a "Nota bene" ?
Latin eredetű, jelentése "Jól jegyezd meg !" Figyelem felhívásra használták szövegben.

 ...hogy mi a Gesta ?
Középkori történeti műfaj, latin nyelven íródott. Valamely történeti személy, uralkodó vagy uralkodócsalád történetét bemutató írás. Mesés és valóságos események vegyülnek benne. Nem az időrendet követi, inkább az oksági összefüggéseket próbálja megvilágítani. A magyar középkorban Anonymus, majd Kézai Simon Gesta Hungarorum címmel írta meg latinul a magyarok történetét.

 ...hogy mi a legrégibb magyar nyelvemlékünk ?
A HALOTTI BESZÉD ÉS KÖNYÖRGÉS, 1200 körül keletkezett. Ez az első olyan magyar nyelvű írás, mely komoly irodalmi érték is. A BESZÉD szabad, a KÖNYÖRGÉS szó szerinti fordítás latinból ; összesen 274, az ismétlődő szavakat csak egyszer számítva 190 szóból áll. A latin nyelvű a PRAY-KÓDEX-ben maradt ránk, mert nyomtatásban Pray György közölte először.