Névjegy Névjegy

 

A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár a város legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező, s egyben egyetlen nyilvános könyvtára.

A város lakossága jelenleg 47735 fő, akiknek könyvtári ellátásáról a legjobb tudásunk szerint igyekszünk gondoskodni.

Az 1880-ban alapított, 1907-ben megnyitott hódmezővásárhelyi közkönyvtárban már az első könyvtárkezelőnek is különös gondja volt a helyi szerzők műveire, a városról szóló könyvek beszerzésére. Mivel az intézmény 1952-től 1973-ig megyei könyvtár volt, az 50-es évek közepétől tudatos, majd 1964-től jogszabályban is elismert helyismereti gyűjtés megyei gyűjteményt hozott létre.

A megőrzés és a tudományos kutatás érdekében a gyűjtemény állományát külön kezeljük, s ez az anyag csak helyben használható.

Természetesen a helyi vonatkozású dokumentumok gyűjtésén kívül fokozott gondot fordítunk könyvtárunk állományának tervszerű és minden igényt kielégítő gyarapítására. Jelenlegi dokumentumállománya megközelíti a 250 ezret. A nyomtatott dokumentumok és a hanglemezek mellett video DVD és CD-ROM állománya, valamint hangoskönyvtára is szépen gyarapszik.

Az intézmény névadójának, Németh Lászlónak az emlékszobája a könyvtár épületében került berendezésre, eredeti bútorokkal, az író személyes tárgyaival együtt. Gyönyörűen megrendezett, s igen sok kuriózumot bemutató Németh László állandó emlékkiállítással büszkélkedhetünk, mely igen sok látogatót vonz az ország minden területéről.

Külön részlegként működik a gyermekkönyvtár, a zene- és médiatár.

Rendszeresen tartunk irodalmi és más kulturális rendezvényeket, ismeretterjesztő előadásokat.

 

 A könyvtár előcsarnokában gyakoriak a városban élő és alkotó művészek képzőművészeti kiállításai.

A nyolcvanas évek végén felismertük, hogy könyvtárunk gépesítése nélkül nem tudjuk felvenni a versenyt az idővel, s ennek hiányában nem tudjuk a hozzánk fordulók igényeit kielégíteni. Kiépítésre került a könyvtár lokális hálózata, ezáltal mód nyílt az erőforrások hatékonyabb kihasználására és a közös, összehangolt munkavégzésre.

A városi hálózathoz és az Internetre történő csatlakozás megkönnyítette az adatcserét, s megnövelte könyvtárunk lehetőségeit, szolgáltatásaink minőségét.

Kiépült a közhasznú információs szolgálat, mely a közhasznú információk gyűjtésével, rendszerezésével és szolgáltatásával a mindennapi életben való eligazodáshoz nyújt segítséget.

Rendkívül népszerű a számítógépes szolgáltatás: a könyvtári tagok ingyenesen internetezhetnek, használhatják a könyvtár CD-ROM állományát, s szükség esetén szövegszerkesztést végezhetnek.

Nagy érdeklődés kíséri az internethasználattal  és elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tanfolyamokat.

Könyvtárunk szolgáltatásainak népszerűsítésére már évek óta saját honlapot épít, mely betekintést ad az intézmény „virtuális világába”.

Nagy gondot fordítunk értékeink képes bemutatójára, különös tekintettel régi könyveinkre, könyvritkaságainkra. Így születtek meg a virtuális kiállítások: a Régi könyvek internetes katalógusa, valamint a Könyvtárunk értékei és ritkaságai című weboldal, melynek felépítését, használatát minél több érdeklődőnek szeretnénk bemutatni.

A másik lényeges internetes szolgáltatás, melyet a Digitalizáló műhely gondoz, a Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár, melynek célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze és digitális formában bárki számára hozzáférhetővé, közkinccsé tegye azokat a dokumentumokat, melyek valamilyen módon kapcsolódnak a városhoz és vonzáskörzetéhez: a város történetével, jelenével, jövőjével foglalkozó munkák, a helyi szerzők alkotásai, a Vásárhelyen kiadott művek, valamint régi hírlaptárunk anyaga.

A Digitalizáló Műhelyben készül a negyed éves elektronikus megjelenésű Könyvtári Hírlevél, amelyet 2007-ben 100 éves évfordulónk alkalmából indítottunk útnak.

Névadója tiszteletére a könyvtár Németh László honlapot szerkeszt, amely tartalmazza az író életrajzát, pályaképét, műveinek részleteit, azok hatástörténetét és értelmezését.

A honlapon önálló európai uniós oldal hívja fel a figyelmet a könyvtár EU-s kiadványaira, valamint linkgyűjtemény segíti a legfontosabb EU-s intézményekhez és információkhoz való internetes kapcsolódást.

A könyvtár NAVA Pontként hozzáférést biztosít a rádió és TV csatornák magyar vonatkozású felvételeihez, archívumaihoz, mely az oktatást is nagymértékben segíti.

Könyvtárunk honlapja a http://www.nlvk.hu címen található meg.