Névadónk, Németh László Névadónk, Németh László

 

Németh László

(Nagybánya, 1901. ápr. 18. - Budapest, 1975. márc. 3.)
Író, tanár, gondolkodó.

 

 

Az író és a város kapcsolata 1940 tavaszán kezdődött, amikor Móricz Zsigmond kísérőjeként meglátogatta a tanyai tehetségmentés intézményét, a Tanyai Tanulók Otthonát, a későbbi Cseresnyés kollégiumot.

A kötelék 1945 őszén vált szorossá, miután a református egyház és gimnázium vezetésének meghívására elfoglalta óraadói állását az összevont fiú- és leánygimnáziumban. 1945 szeptemberétől 1948 decemberéig a Bethlen Gábor gimnáziumban és 1946-tól, a régi helyén újranyitott leánygimnáziumban is tanított.

Vásárhelyi tartózkodásának első hónapjában elkészült A tanügy rendezése c. tanulmánya, de itt fejezte be az Iszony c. regényét, itt született a Széchenyi, a Husz János, az Eklézsia-megkövetés c. drámája.

A Tornyai Társaság folyóiratában a Puszták Népében látott napvilágot a Pusztuló magyarok c. vígjátéka, a Délszigetben pedig az Erzsébet-nap c. darabja jelent meg.

Távozása után 1954-ig rendszeresen visszajárt Vásárhelyre, ahol a fordítás elíziumába menekült, Tolsztoj, Shakespeare, Ibsen műveit ültetve át magyarra, de ennek az időszaknak a „terméke", a regényírásának csúcsát jelentő Égető Eszter is.

1957-ben nemes gesztust tett egykori alma materének, ugyanis Kossuth-díjának összegét a gimnáziumi diákkönyvtár gyarapítására ajándékozta.

Utolsó látogatásra Az írás ördöge című drámájának ősbemutatójára érkezett Vásárhelyre 1970 februárárjában.

Az író emlékének ápolását intézményünk egyik meghatározó feladatának tekinti. A halálát követő esztendőben, 1976. június 2-án, könyvtárunk fölvette nevét és az épület előtt fölavatták mellszobrát, Tóth Valéria szobrászművész alkotását.

1981-ben az egykori leánygimnázium igazgatói lakásában megnyílt emlékház 1993-ban nálunk kapott helyet.

1987-ben városunkban alakult meg hagyatékának, kultuszának ápolására a Németh László Társaság, mely hosszabb fővárosi kitérő után 2011-ben ismét „hazaköltözött".

 

 

 

"Mi volt az ami ezt a két embert akik annyi kiváló tulajdonságot vittek házasságukba, mely hitük szerint szerelmi volt, oly vadidegenül őrizte meg egymás mellett ?"
Gaál Vilma és Németh József esküvői képe 1899-ből

"Szüleink nem nagyon gyámolították házasságunk ügyét, s mi elhatároztuk, hogy titokban fogunk megesküdni. Budán hónapos szobát vettünk ki; amíg jobbra fordul a sorsunk, gondoltam, diáktanításból is megélünk. Már az anyakönyvvezetőnél is bejelentettük magunkat, a tanúink : egy orvos és egy pincér ott vártak az előljáróságon, amikor a készűlő botrány kipattant, s a szüleink végre annak rendje és módja szerint összeházasítottak bennünket."
Házassága Démusz Ellával 1925. december 26-án

Felsőgödön 1934-ben Magdával és Judittal, Ágnes lányuk születése előtt.

Hódmezővásárhelyen Kristó Nagy Istvánnéval, annak anyósával, Engelthaller Kálmánnéval és az unokával Kristó Nagy Judittal

 

.....minden család új sziget, új királyság, melyet az élet alkotmányának mintájául kell megalapítani."
Családi kép 1956 október 14-én a Szilágyi Erzsébet fasori lakásban.

1967 március 7-én Hódmezővásárhelyen részt vesz a Cseresnyés kollégium találkozóján ; Szathmáry Lajossal beszélget.

1968 októberében Hódmezővásárhelyen Pákozdy Ferenccel, Mocsár Gáborral, Polner Zoltánnal, Fenákel Judittal, Fábián Zoltánnéval, Kárász Józseffel.

 

1971. április 18-án születésnapján a hódmezővásárhelyiek köszöntik  Németh Lászlót a Juhász-klinikán.

Temetése 1975. március 7-én a farkasréti temetőben