Könyvtári Informatikai Együttműködés Könyvtári Informatikai Együttműködés

Városunkban - könyvtárunk koordinálásával - az önkormányzati intézmények könyvtárai számára alakult meg a Könyvtári Informatikai Együttműködés. Összesen 12 intézmény csatlakozott az együttműködéshez.

Fő célja, hogy segítséget nyújtson, a könyvtárosoknak napi munkájukban.

1. Feladatunknak tartjuk, hogy a csatlakozott könyvtárak közös integrált rendszerban tárják fel dokumentumaikat, így lehetőség nyílik egy közös városi lelőhely adatbázis kiépítéséhez, mely on-line mindenki számára hozzáférhető.

2. A könyvtár digitalizálási koncepciója illeszkedik a Magyar Elektronikus Könyvtár által kidolgozott ajánlásokhoz. Ennek alapján – és azt kiegészítve – a helyi információk mellett a régi és a mai magyar helyi társadalom állapotát vizsgáló társadalomtudományi írások, elemzések, helyi szerzők által megszületett alkotások közzétételét, szeretnénk megvalósítani az Digitális Könyvtárban.

3. Olyan közhasznú, ill. közérdekű adatokat tartalmazó (az emberek mindennapi életviteléhez szükséges ismeret) adatbázis létrehozása a cél, melynek fő feladata a kistérségen belül elhelyezkedő települések közhasznú, közéleti információinak átadása a helyi önkormányzatok, valamint más szervezetek megbízásából; segítség a kistérség lakosságának az ezekkel a testületekkel kapcsolatos ügyek intézésében; információnyújtás a helyi egyesületekről, társaságokról, oktatásról, sportszervezetekről, kereskedelemről, egészségügyről, szórakozási és kulturális lehetőségekről.

Az együttműködés nyitott, bármely intézmény és szervezet csatlakozhat hozzá, ha a jelen megállapodásban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, s a részvételével az együttműködő felek egyetértenek. A csatlakozást az együttműködő felek bármelyike, illetőleg a csatlakozni kívánó intézmény, kezdeményezheti.

A Könyvtári Informatikai Együttműködés megállapodását itt olvashatják.