Könyvtárhasználat - beiratkozás Könyvtárhasználat - beiratkozás

Könyvtári tag lehet az, aki évente regisztráltatja magát. A regisztráció díjszabása megtalálható az áraink menüpontban honlapunkon. A könyvtárlátogató éves látogatójegyet (olvasójegyet) kap, melynek felmutatása a könyvtárhasználat feltétele. Ha a könyvtárhasználó tagságát megszünteti, adatait, - amennyiben nincs könyvtári tartozása - töröljük a nyilvántartásból.

A könyvtári tagnak a regisztrálás alkalmával hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány vagy útlevél + diákigazolvány) felmutatásával igazolnia és közölnie kell saját adatait:          

  • név
  • születési hely, idő
  • anyja neve
  • állandó és ideiglenes lakhelye,
  • személyi igazolványának, útlevelének száma,
  • foglalkozás
  • munkahely (tanulók esetén az oktatási intézmény megnevezése)
  • a 18 év alattiak esetében a vele közös háztartásban élő eltartója nevét

A könyvtári tag személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak. A regisztrált személyi adatokat a könyvtár kizárólag nyilvántartása számára használja, más személynek, vagy szervezetnek át nem adja és nyilvánosságra nem hozhatók. A kedvezményes beiratkozásra vonatkozó információk megtalálhatók az áraink menüpont alatt.