Kölcsönzés Kölcsönzés

A könyvtári dokumentumok kölcsönzését, előjegyzését, a kölcsönzési idő meghosszabbítását a regisztrációs (kölcsönző) pultnál rögzítjük.
 

Kölcsönzés:

Egyszerre 10 dokumentum kölcsönözhető. Az olvasójegyen feltüntetjük a kölcsönzött dokumentumok darabszámát és a lejárati határidőt, továbbá e-mail címüket megadó olvasóink elektronikus emlékeztetőt kapnak a lejárati dátum előtt 1 héttel.

A könyvek kölcsönzési ideje 28 nap, a hangzó dokumentumoké 7 nap, a filmeké 2 nap. A kézikönyvek kölcsönzése egyedi elbírálás alapján, rövid határidőre (zárástól nyitásig, szombat estétől - hétfő reggelig) történik.


Hosszabbítás:

A kölcsönzés a határidő lejárta előtt - amennyiben a dokumentumra nincs előjegyzés - két alkalommal meghosszabbítható. Ezt megteheti közvetlenül, a könyvtár honlapján bejelentkezve (az olvasói vonalkódja és a kölcsönzőpultnál  előzetesen kért, regisztrált jelszava segítségével). Hosszabbítási szándékát jelezheti továbbá személyesen, telefonon, illetve e-mailben az olvasoszolgalat@nlvk.hu címen.


Késedelem:

Amennyiben az olvasó nem hozza vissza határidőre vagy nem hosszabbítja meg  a dokumentumokat, a könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót postai úton figyelmezteti. A késedelmes olvasót anyagi felelősség terheli. Három felszólítás után, vissza nem hozott könyvek esetén félévenként tértivevényes levél formájában küldünk felszólítást. Az elveszett dokumentumok megtérítése esetén, ha az adott dokumentum kereskedelmi forgalomban nem kapható, a dokumentum értékétől függően az eredeti ár többszörösét is kérheti a könyvtár.


Előjegyzés:

A könyvtári tag, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de ez nem elérhető (kölcsönzés, köttetés stb. miatt) - kérheti a dokumentum előjegyzését. A könyv beérkezéséről az olvasót a könyvtár értesíti. Az előjegyzett dokumentumok az előjegyzést kérőnek 8 napon át fenntartjuk, csak helyben használatra adjuk át más olvasónak.