Wiki Wiki

Frank József

(H. 1945. ápr. 13. - )

Széchenyi-díjas növénynemesítő, egyetemi tanár. Szülővárosában, a Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányokat a szegedi József Attila Tudományegyetemen folytatott biológia-földrajz szakon. 1968-ban nyert biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát. Iregszemcsén kapott állást a Takarmánytermesztési Kutató Intézetben, ahol gyakornokként, majd tudományos munkatársként dolgozott. Egyetemi doktori disszertációját 1970-ben védte meg. MTA ösztöndíjjal lett aspiráns, a napraforgó nemesítéssel foglalkozott, ebből a témából írt kandidátusi disszertációját 1976-ban védte meg.

1975-től a szegedi Gabonatermesztési Kutató Intézet tudományos munkatársa (1975-78), osztályvezetője (1984-90), majd főosztályvezetője (1984-90), 1991-től főigazgatója lett, majd 1998-ig a Gabona Kht. igazgatója. Akadémiai nagydoktori disszertációját 1989-ben védte meg, elérte a tudományok doktora fokozatot. Nagy eredményeket ért el, 17 napraforgó fajtát szabadalmaztatott, összesen 41 szabadalom és 61 tudományos közlemény szerzője. 1991-ben a DATE Föiskolai Karának tanszékvezetőjévé nevezték ki. Számos tudományos tisztséget és társasági tagságot vállalt az 1990-es években, köztük: A szegedi Akadémiai Bizottság mezőgazdasági szakbizottsága tagja 1990-től; a Növénytermesztés c. szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1992), az Országos Akkreditációs Bizottság Agrárszekciójának elnöke (1992); az MTA Növénynemesítési Bizottságának elnöke (1996).

Frank József, a Gabonakutató Kht. főigazgatója 1998-ban függetlenként, a Független Kisgazdapárt támogatásával bejutott a megyei közgyűlésbe, 1998-2006-ig volt a Csongrád megyei közgyűlés elnöke.

Frank József 1989-ben létrehívta a Frank-Helianthus Közhasznú Alapítványt, amelynek kuratóriuma értékeli és díjazza azon kutatók kimagasló eredményeit, akik a növénybiológia, a növénynemesítés és a növénytermesztés területén dolgoznak.

A napraforgó. Szeged, Szegedi Nyomda, 1988. 15 p. (Doktori értekezés tézisei) A napraforgó : Helianthus annuus L. Társszerzőkkel. Budapest, Akadémiai Kiad., 1989. 413 p. ill. (Magyarország kultúrflórája ; 6. köt. : fészekvirágzatúak : 15.);(Kultúrflóra ; 61.) Étkezési napraforgó vonalak és hibridek tányér sclerotiniával szembeni ellenállóságának vizsgálata. Társszerzőkkel: Nagyné Kutni Rozália, Pávölgyi Lászlóné. IV. Növénynemesítési Tudományos Napok 1998. január 28-29. Budapest: MTA, 1998. 112. p. A napraforgó biológiája, termesztése. Budapest : Mezőgazda, 1999. 422 p. 12 t. ill. ISBN 963 9239 00 3 Napraforgó fajtabemutató : 2006-2007 Szentes / projektvezető Frank József ; felelős szerk. Horváthné Kővágó Erika. Szentes : DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs Centrum Kht : Szeged : Csongrád Megyei Agrár Kht, 2007. 27 p. (Tájékoztató ; 6.)

Díjak, elismerések (válogatás)

MÉM Kiváló Munkáért (1979) FAO Emlékérem (1985) Munka Érdemrend ezüst fokozat (1987) Baross László Emlékérem (1989) Gábor Dénes-díj (1991) Széchenyi-díj (1993)

0 Mellékletek
618 Látogatás
Átlagos (0 szavazat)
Megjegyzések