Wiki Wiki

Botond utca

Tabán széles, rendezett, egyenes utcája, mely a Révai utca-ból indul ki és a Szerencse utca (Ld. Szërëncse utca) és Jámbor utca összetalálkozásánál ér véget a tabáni ref. templom mellett. Ezt az utcát is, mint a környezőket is, az uradalom mérnökei jelölték ki a múlt század elején, amikor is gr. Károlyi földesúr a lecsapolt Hattyas-tó medrét részben temető céljára (Lucskos temető), részben lakóházak építésére a lakosság rendelkezésére bocsátotta. A múlt században a II. tizedbe tartozott, ma a III. kerület utcája. Nevét Botond vezér emlékére kapta.


Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei / Bodnár Béla ; Sajtó alá rend. Szabó József. - Szeged, 1983. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből VII.)
0 Mellékletek
1112 Látogatás
Átlagos (0 szavazat)
Megjegyzések