Wiki Wiki

Bodnár Béla

(H. 1900. január 28. - Szeged, 1980. március 27.)

Tanár, egyetemi tanársegéd, földrajzi szakíró. Apja Bodnár Bertalan főgimnáziumi tanár, természetrajzi író. Tőle tanulta a természetszeretetet, a rendszeres megfigyelést és adatgyűjtést. 1912-ben kezdte gyűjtőtevékenységét. A szegedi egyetem tanársegédjeként repülőről figyelte a vásárhelyi határ vízi világának nyomait. 1928-ban jelent meg Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza című dolgozata, a Föld és Ember VIII. évfolyam 4. számában. A többi írása mind kéziratban maradt.

F.m.: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei, Szeged, 1983. Hódmezővásárhely domborzati viszonyai, 1933. (Kézirat) Hódmezővásárhely iskolái, 1934. (Kézirat) Hódmezővásárhely külterületének népsűrűségi viszonyai, tekintettel a felekezeti megoszlásra, 1936. (Kézirat) Hódmezővásárhely artézi kútjai 1880-tól 1935-ig, 1936. (Kézirat) Hódmezővásárhely régi és jelenkori utcanevei, 1938. (Kézirat) Hódmezővásárhely határában volt középkori elpusztult települések története, 1939. (Kézirat)

Irod.: VCsmH. 1982. jún. 30. 5. p.

H.M.


Forrás: Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon. szerk. [Kőszegfalvi Ferenc és Borus Gábor]; az életrajzokat írták Béres Dezső et al. Szeged, Bába és Társai Kft., 2002. ISBN 963-9347-79-5
0 Mellékletek
1261 Látogatás
Átlagos (0 szavazat)
Megjegyzések