Wiki Wiki

Akasztó-domb

Akasztó-domb. A város É-i szélén, a Szentesi út l. Szentösi út mentén a Cigány-ér (1) partján elég magas mesterséges domb volt. A tetején még az 1870-80-as években is állt a négy, téglából készült négyszögletes oszlop, melyek vastagsága kb. 1/3 öl, magasságuk csaknem 2 öl volt. Egymástól való távolságuk négyzetben több mint 1 öl volt. Tetejüket eredetileg fagerendák kötötték össze. Ezeket az 1800-as évek elején az uradalom vastag vasrudakkal cserélte ki. Később ezeket ellopták, az oszlopok téglaanyagát elhordogatták (Halmi János). Ezen az Akasztó-dombon sok pusztai betyárt, gyilkost végeztek ki, többek között Keresztes Mihályt is, Mészáros doktor gyilkosát. Mészáros Rup. Ignác magányosan élő, gazdag, vásárhelyi főorvos volt (1815-1857). A hatalmas erejű orvost a gyilkosa csak a gazdasszonyával összejátszva, éjjel orvul hurkot vetve a nyakába, tudta megfojtani és kirabolni. (Halmi János, Jó Ferenc közlése). Legutoljára talán Dékány Emmánuelt állítólag ártatlanul végezték ki, s a felmentő ítélettel akkor értek oda Budáról a vágtató lovasok, mikor pár perccel előbb kiszenvedett. (Herczegh István susáni öreg polgár hallotta apjától, aki ott volt mint kisgyermek a kivégzés színhelyén).


Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei / Bodnár Béla ; Sajtó alá rend. Szabó József. - Szeged, 1983. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből VII.)
0 Mellékletek
2017 Látogatás
Átlagos (0 szavazat)
Megjegyzések