Helyimereti szoba Helyimereti szoba

Könyvtárunk mindig is fontosnak tartotta, hogy Hódmezővásárhely kulturális értékeit megőrizze, s minél szélesebb körben megismertesse.

Már a könyvtár első kezelőjének különös gondja volt a helyi szerzők műveire, a városról szóló könyvekre.

Mivel az intézmény 1952-től 1973-ig megyei könyvtár volt, az ötvenes évek közepétől tudatos, majd az 1964-től jogszabályban is előírt helyismereti gyűjtésmegyei gyűjteményt hozott létre. A városi gyűjtemény tulajdonképpeni kialakítása 1973-ban kezdődhetett el, miután a megyei könyvtári szerepkört a szegedi Somogyi-könyvtár vette át.

Az állomány gyűjtőkörébe területileg a város – történelmi, a tanácsok megalakulása előtti – és annak határa, valamint Mártély és Székkutas tartozik. A helyi nyomdatermékek mellett a teljesség igényével gyűjtünk a várossal kapcsolatos, vagy a városról szóló ill. a helyi születésű, vagy a városhoz kötődő, életük valamely időszakát itt töltő (pl.: József Attila, Kohán György, Németh László) személyekkel kapcsolatos irodalmat. Közülük is kitüntetett figyelmet fordítunk névadónkra, Németh Lászlóra, kinek kultuszának ápolása, a róla szóló irodalom összegyűjtése és publikálása egyik fontos feladatunk.

Gyűjteményünk egy hagyományos, közel hat és fél ezer kötet könyvet, kéziratot, szakdolgozatot tartalmazó állományból és egy, majd nyolcszáz kötési egységnyi periodikát magába foglaló folyóirat-gyűjteményből áll. Ez utóbbiban számos unikum található.

2002 óta könyv- és kéziratállományunk, a több szempontú visszakeresést biztosító elektronikus katalógusunkban, teljes egészében hozzáférhető az interneten.

Munkatársaink nem csak a kutatóknak, érdeklődőknek, szakdolgozóknak nyújtanak segítséget, de az általuk összeállított személyi-, tematikus- valamint sajtóbibliográfiáikkal, adattárakkal (kronológia, életrajzi lexikon) és más segédanyaggal is (pl.: eseménynaptár) hozzájárulnak a várostudat erősítéséhez, múltunk, értékeink ápolásához.

 

Helyismereti kiadványok

Értékeinek, szellemi javainak összegyűjtése, számontartása, megőrzése vitális érdeke és egyúttal elemi kötelessége minden szervezett és céltudatos emberi közösségnek, így egy könyvtárnak is. A helytörténeti kiadványok hozzájárulnak városunk múltjának részletes feltárásához, melyet ismernünk mai létünk és a jövőnk szempontjából kulcsfontosságú.

Pályázati úton és más forrásokból igyekszünk biztosítani nyomtatásban való megjelenésüket.

Így készültek el  2002-től napjainkig bezárólag a Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon,  Hódmezővásárhely történeti kronológiája, A hódmezővásárhelyi könyvtár története I-II, a Vásárhelyi veduták című CD-ROM, valamint „A megőrző megőrzése”- Németh László bibliográfia című kiadványok.


 

Helytörténeti rendezvények

Alapfeladatunk, az információnyújtás megvalósítása érdekében nem csak dokumentumokat gyűjtünk, kiadványokat teszünk közzé, hanem rendezvényeket is szervezünk.

Nagy sikerű helyismereti, néprajzi programsorozatunk zajlott le MSZA támogatással még 2001-ben.

A helyi kulturális értékeket bemutató számos előadás, kistérségi szintű hagyományőrző nap, stb. került megrendezésre.

Gyermek programokat is szervezünk ebben a témakörben, közülük kiemelendő a korszerű infokommunikációs eszközök alkalmazásával, kerettörténet beiktatásával, játékos formában átadott Digitális játszótér című városismereti verseny.Szolgáltatások:

helyismereti dokumentumok helyben használata

tájékoztatás, segítségnyújtás

                       bibliográfiák, életrajzi lexikonok,

                       eseménynaptárak készítése, rendelkezésre bocsátása

                      JAWS 4.2 képernyőleolvasó program – látássérültek számára

Kérdezze könyvtárosát anyanyelvén

Kérdezze a könyvtárost anyanyelvén -  

Kérdezze a könyvtárost anyanyelvén

Ask the librarian -  

Ask the librarian