Gyermekkönyvtár Gyermekkönyvtár

Egyszer volt, hol nem volt...


A gyermekek számára való térben és időben is elkülönített könyvtári szolgáltatás - egyelőre csak kölcsönzés - a mai épületünkbe való költözés után, 1955 elején indult meg. Önálló otthont 1955 novemberében a Kálvin tér 1. szám alatti házban (ma zeneiskola) kapott az intézmény, ahol már diafilmet is kölcsönöztek. 1960-ban a városközpontban lévő Ifjúsági Házba (volt kaszinó) került a kis gyűjtemény, szabadpolcra. Itt már helyben olvasásra és rendezvények tartására is nyílt valamelyes lehetőség.
Sajnos 1965-ben ismét áthelyezték a gyermekkönyvtárat, ezúttal az Úttörőház egyik kis emeleti szobájába, két évvel később aztán még innen is kilakoltatták. Az úttörőháznak szüksége volt a helyiségre, s a 4500 kötetes könyvállománynak a másfélezer diafilmmel együtt egyik napról a másikra el kellett hagynia az épületet.

A gyűjtemény jobb híján a központi könyvtár pincéjébe került, s az ezer gyermekolvasó saját könyvtár nélkül maradt. 8 évi kényszerű szünet után épült végre új gyermekkönyvtár. A központi könyvtár új szárnyaként emelt 120 négyzetméteres épületben 1975. január 17-én kezdhette meg zavartalan, s egyre szebb eredményeket hozó munkáját a gyermekintézmény.

A 8000 kötet könyvet és a zenei stúdiót már a megnyitás évében 1206-an használták, de tömegek vettek részt rendkívül népszerű előadásain, szakkörein, kiállításain, 1981-ben például a 209 rendezvényen 6817 gyermeket számlálhattak. Igaz, időközben a "felnőtt könyvtár" bővítése miatt 1983 tavaszán még egyszer át kellett helyezni, Ady Endre utca 6 szám alatti új helyén azonban változatlan intenzitással szolgálta a nevelés, személyiségformálás ügyét. Innen egy évtized után, az 1993-as könyvtárbővítésnek köszönhetően térhetett vissza az anyakönyvtár mellé.

 

Szolgáltatások:

  • Könyvkölcsönzés: kölcsönzési idő: 1 hónap, kivihető könyvek száma: 5 db.

  • Helyben olvasási lehetőség (könyv, folyóirat).

  • Tájékoztatás: segítjük a gyerekeket a könyvtári tájékozódásban, az egyes állományrészek (kézikönyvtár, szépirodalom, szakirodalom, gyermekirodalom) és a szabadpolcon elhelyezett könyvek közötti eligazodásban, irodalomkeresésben, a kézikönyvtár (lexikonok, szótárak, enciklopédiák, szakkönyvek) használatában.

  • Katalógusok: betűrendes, sorozati, videofilm katalógus, szakkatalógus, számítógépes katalógus.

  • Játék társasjátékokkal.

  • Számítógépes játék, internethasználat (hétfőtől péntekig 13-16-ig)

  • Videózás.

  • Gyermekkönyvtári foglalkozások: könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati, tananyaghoz kapcsolódó, ünnepekhez, népszokásokhoz kötődő foglalkozások.

  • Foglalkozásainkat igény szerint, előzetes megbeszélés után vállaljuk.

  • Rendezvényeink: Óvodások hete,  Gyermekkönyvhét