Dokumentumok Dokumentumok

Manapság komoly kihívások érik a kulturális intézményeket, könyvtárakat, melyek megoldásához jelentős, főleg gondolkodásbeli változtatásokra van szükség. Ehhez elengedhetetlen a közös szakmai tömörülés, szükség van egymás tapasztalataira.

 Városunkban könyvtárunk szakmai koordinálásával két nagy könyvtári informatikai együttműködés is működik városi illetve régiós szinten. A részt vevők céljai, feladatai valamint tevékenységi köre hasonló, emiatt erőforrásaik hatékony megosztásával, illetve szakmai tevékenységük összehangolásával segítséget nyújthatnak egymásnak. Ezáltal a társintézmények magasabb színvonalon végezhetik munkájukat, s még inkább meg tudnak felelni az elvárásoknak. Az együttműködni kívánó intézmények hisznek abban, hogy csak összefogással lehet, értelmes, tartalmas és célirányos tevékenységeket hosszú távon eredményesen működtetni. Az együttgondolkodás, az elképzelések megvalósítása, ezek kidolgozása és összehangolása napjainkban elengedhetetlen feladat.

Eredmények

-         Közös integrált rendszer használata – lelőhely adatbázis építése kistérségi szinten

 -         Közös e-könyvári rendszer használata –a kistérségi vonatkozású helytörténeti digitális tartalmak szolgáltatásához

-         Közös közhasznú adatbázis építése – kistérségi közhasznú adatok szolgáltatása